Анна Филипповна Полубоярцева

 
 Федот Кириллович Полубоярцев
 род.: 1819
место: (СП)
 Александр Федотович Полубоярцев 
 род.: 1850
место: поч.Полубоярцево
 
  Марфа Корниловна Полубоярцева
 род.: 1819
 Филипп Александрович Полубоярцев 
 род.: 1866
место: поч.Александрова
 
  Евдокия Ермолаевна Полубоярцева 
 
 Анна Филипповна Полубоярцева 
род.:
ум.: 11 окт 1897
место: (АС)
 
 Ирина Захаровна Полубоярцева 
род.: 1864

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Александр Филиппович Полубоярцев


Степан Александрович Полубоярцев


Иван Александрович Полубоярцев


Николай Александрович Полубоярцев

 
 Федот Кириллович Полубоярцев
 род.: 1819
место: (СП)
 Александр Федотович Полубоярцев 
 род.: 1850
место: поч.Полубоярцево
 
  Марфа Корниловна Полубоярцева
 род.: 1819
 Филипп Александрович Полубоярцев 
 род.: 1866
место: поч.Александрова
 
  Евдокия Ермолаевна Полубоярцева 
 
 Александр Филиппович Полубоярцев 
род.: 1891
место: (АС)
ум.: Симанка


Елена Ефимовна Полубоярцева
брак:
род.: (АС)
ум.: Симанка
 
 Ирина Захаровна Полубоярцева 
род.: 1864

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Елена Ефимовна Полубоярцева


Степан Александрович Полубоярцев


Иван Александрович Полубоярцев


Николай Александрович Полубоярцев

 
 Елена Ефимовна Полубоярцева 
род.: (АС)
ум.: Симанка


Александр Филиппович Полубоярцев
брак:
род.: 1891
место: (АС)
ум.: Симанка

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Любовь Прокопьевна Кислицина

 
 Прокопий ? 
 
 Любовь Прокопьевна Кислицина 
ум.: (СП)
 
  Николай Владимирович мл. Полубоярцев
  род.: 1832
место: поч.Полубоярцево
  Христофор Николаевич Полубоярцев 
  род.: 1871
место: поч.Полубоярцево
 
   Александра Моисеевна Полубоярцева
  род.: 1834
место: (СП)
 Клавдия Христофоровна Полубоярцева ? 
род.:
 
 Прасковья Федотовна Полубоярцева 
род.: 1874

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Василий Васильевич Полубоярцев


< Герман Васильевич Полубоярцев


< Виталий Васильевич Полубоярцев


< Анатолий Васильевич Полубоярцев

 
 Василий Алексеевич Полубоярцев
 род.: между 1858 и 1864
место: поч.Полубоярцево
 Матвей Васильевич Полубоярцев 
 род.: 1877
место: (АС)
 
  Мария Корнева Полубоярцева
 
 Василий Матвеевич Полубоярцев 
 род.: 1906
место: поч.Полубоярцево (АС)
 
  Анисья Федоровна Полубоярцева 
 род.: 1880
место: (АС)
 Василий Васильевич Полубоярцев 
род.: 26 сент 1930
место: д.Полубоярцeво, Тужинский р-н
ум.: 3 июля 1998


Валентина Александровна Полубоярцева
брак:
род.: 1930
место: д.Фeдосово, Тужинский р-н
 
  Филипп Скорняков 
  род.: (АС)
 Анфисья (Анфиса) Филипповна Полубоярцева 
род.: 22 авг 1902
место: поч.Полубоярцево

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Раиса Васильевна Полубоярцева


Тамара Леонидовна Полубоярцева

 
 Василий Алексеевич Полубоярцев
 род.: между 1858 и 1864
место: поч.Полубоярцево
 Матвей Васильевич Полубоярцев 
 род.: 1877
место: (АС)
 
  Мария Корнева Полубоярцева
 
 Василий Матвеевич Полубоярцев 
 род.: 1906
место: поч.Полубоярцево (АС)
 
  Анисья Федоровна Полубоярцева 
 род.: 1880
место: (АС)
 Раиса Васильевна Полубоярцева 
род.: 19 февр 1934
место: (АС)
ум.: 12 февр 2007
 
  Филипп Скорняков 
  род.: (АС)
 Анфисья (Анфиса) Филипповна Полубоярцева 
род.: 22 авг 1902
место: поч.Полубоярцево

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Тамара Васильевна Кислицина


Владимир Кислицын


< Николай Кислицын

 
 Василий Алексеевич Полубоярцев
 род.: между 1858 и 1864
место: поч.Полубоярцево
 Матвей Васильевич Полубоярцев 
 род.: 1877
место: (АС)
 
  Мария Корнева Полубоярцева
 
 Василий Матвеевич Полубоярцев 
 род.: 1906
место: поч.Полубоярцево (АС)
 
  Анисья Федоровна Полубоярцева 
 род.: 1880
место: (АС)
 Тамара Васильевна Кислицина 
род.: 16 дек 1936
ум.: 15 февр 1991
место: (ТП)
 
  Филипп Скорняков 
  род.: (АС)
 Анфисья (Анфиса) Филипповна Полубоярцева 
род.: 22 авг 1902
место: поч.Полубоярцево

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Валентина Васильевна Багина


Леонид Багин


< Татьяна Багина


< Елена Носкова

 
 Василий Алексеевич Полубоярцев
 род.: между 1858 и 1864
место: поч.Полубоярцево
 Матвей Васильевич Полубоярцев 
 род.: 1877
место: (АС)
 
  Мария Корнева Полубоярцева
 
 Василий Матвеевич Полубоярцев 
 род.: 1906
место: поч.Полубоярцево (АС)
 
  Анисья Федоровна Полубоярцева 
 род.: 1880
место: (АС)
 Валентина Васильевна Багина 
род.: 11 авг 1940
место: (СП2)


? Багин
брак:
род.: (СП2)
 
  Филипп Скорняков 
  род.: (АС)
 Анфисья (Анфиса) Филипповна Полубоярцева 
род.: 22 авг 1902
место: поч.Полубоярцево

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Валентина Александровна Полубоярцева


< Герман Васильевич Полубоярцев


< Виталий Васильевич Полубоярцев


< Анатолий Васильевич Полубоярцев

 
 Валентина Александровна Полубоярцева 
род.: 1930
место: д.Фeдосово, Тужинский р-н


Василий Васильевич Полубоярцев
брак:
род.: 26 сент 1930
место: д.Полубоярцeво, Тужинский р-н
ум.: 3 июля 1998

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Герман Васильевич Полубоярцев


< Андрей Германович Полубоярцев


< Лариса Германовна Саратовцева


< Сергей Германович Полубоярцев

 
 Матвей Васильевич Полубоярцев
 род.: 1877
место: (АС)
 Василий Матвеевич Полубоярцев 
 род.: 1906
место: поч.Полубоярцево (АС)
 
  Анисья Федоровна Полубоярцева
 род.: 1880
место: (АС)
 Василий Васильевич Полубоярцев 
 род.: 26 сент 1930
место: д.Полубоярцeво, Тужинский р-н
 
   Филипп Скорняков
   род.: (АС)
  Анфисья (Анфиса) Филипповна Полубоярцева 
 род.: 22 авг 1902
место: поч.Полубоярцево
 Герман Васильевич Полубоярцев 
род.: 1950
место: д.Полубоярцeво, Тужинский р-н
ум.: (СП2)


Галина Борисовна Полубоярцева
брак:
род.: 1948
место: (СП2)
 
 Валентина Александровна Полубоярцева 
род.: 1930
место: д.Фeдосово, Тужинский р-н

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Анатолий Васильевич Полубоярцев


? Анатольевич Полубоярцев


? Анатольевна Полубоярцев

 
 Матвей Васильевич Полубоярцев
 род.: 1877
место: (АС)
 Василий Матвеевич Полубоярцев 
 род.: 1906
место: поч.Полубоярцево (АС)
 
  Анисья Федоровна Полубоярцева
 род.: 1880
место: (АС)
 Василий Васильевич Полубоярцев 
 род.: 26 сент 1930
место: д.Полубоярцeво, Тужинский р-н
 
   Филипп Скорняков
   род.: (АС)
  Анфисья (Анфиса) Филипповна Полубоярцева 
 род.: 22 авг 1902
место: поч.Полубоярцево
 Анатолий Васильевич Полубоярцев 
род.: 1957
место: (АС)


Наталья Полубоярцева
брак:
род.: (АС)
 
 Валентина Александровна Полубоярцева 
род.: 1930
место: д.Фeдосово, Тужинский р-н

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Виталий Васильевич Полубоярцев

 
 Матвей Васильевич Полубоярцев
 род.: 1877
место: (АС)
 Василий Матвеевич Полубоярцев 
 род.: 1906
место: поч.Полубоярцево (АС)
 
  Анисья Федоровна Полубоярцева
 род.: 1880
место: (АС)
 Василий Васильевич Полубоярцев 
 род.: 26 сент 1930
место: д.Полубоярцeво, Тужинский р-н
 
   Филипп Скорняков
   род.: (АС)
  Анфисья (Анфиса) Филипповна Полубоярцева 
 род.: 22 авг 1902
место: поч.Полубоярцево
 Виталий Васильевич Полубоярцев 
род.: 1953
место: (СП2)


Елена Полубоярцева
брак:
 
 Валентина Александровна Полубоярцева 
род.: 1930
место: д.Фeдосово, Тужинский р-н

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Галактион Павлович Полубоярцев


Настасья Галактионова Полубоярцева


Марфа Галактионова Полубоярцева


< Филипп Галактионов Полубоярцев


Мария Галактионова Полубоярцева


Матрона Галактионова Полубоярцева


< Герасим Галактионов Полубоярцев


Степан Галактионов Полубоярцев

 
 Алексей Федоров Полубоярцев
 род.: 1745
место: (АС)
 Автоном Алексеев Полубоярцев 
 род.: 1781
место: (СП)
 Павел Автономов Полубоярцев 
 род.: 1808
место: поч.Туманур
 
  Фекла Иванова Полубоярцева 
 род.: 1790
место: (АС)
 Галактион Павлович Полубоярцев 
род.: 1830
место: поч.Туманур
ум.: (АС)


Марья Николаева Полубоярцева
брак:
род.: поч.Туманур
ум.: (АС)


Фекла Козьмина Полубоярцева
брак:
род.: 1829
ум.: (АС)


Дарья Калистратова Полубоярцева
брак:
род.: ?
ум.: (АС)
 
 Евдокия Кирилловна Полубоярцева 
род.: 1810

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Филипп Галактионов Полубоярцев


< Иван Филиппович Полубоярцев


< Александр Филиппович Полубоярцев


Ефросинья Филипповна Полубоярцева

 
 Автоном Алексеев Полубоярцев
 род.: 1781
место: (СП)
 Павел Автономов Полубоярцев 
 род.: 1808
место: поч.Туманур
 
  Фекла Иванова Полубоярцева
 род.: 1790
место: (АС)
 Галактион Павлович Полубоярцев 
 род.: 1830
место: поч.Туманур
 
  Евдокия Кирилловна Полубоярцева 
 род.: 1810
 Филипп Галактионов Полубоярцев 
род.: 1856
место: поч.Туманур
ум.: (АС)


Марина Петрова Полубоярцева
брак: 1874
род.: 1856
ум.: (АС)
 
 Марья Николаева Полубоярцева 
род.: поч.Туманур

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Ефросинья Филипповна Полубоярцева

 
 Павел Автономов Полубоярцев
 род.: 1808
место: поч.Туманур
 Галактион Павлович Полубоярцев 
 род.: 1830
место: поч.Туманур
 
  Евдокия Кирилловна Полубоярцева
 род.: 1810
 Филипп Галактионов Полубоярцев 
 род.: 1856
место: поч.Туманур
 
  Марья Николаева Полубоярцева 
 род.: поч.Туманур
 Ефросинья Филипповна Полубоярцева 
род.: 14 июня 1887
место: поч.Туманур
ум.: (АС)
 
 Марина Петрова Полубоярцева 
род.: 1856

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Фекла Ивановна Полубоярцева


Ксения Павлова Полубоярцев


Елена Павлова Полубоярцева


Павел Павлов Полубоярцев


Матрона Павлова1 Полубоярцева


< Семен Павлович Полубоярцев


< Максим Павлов Полубоярцев


Матрона Павлова2 Полубоярцева

 
 Фекла Ивановна Полубоярцева 
род.: 1786
ум.: (АС)


Павел Автономов Полубоярцев
брак:
род.: 1808
место: поч.Туманур
ум.: (СП)

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Евдокия Кирилловна Полубоярцева


Пелагея Павлова Полубоярцева


< Галактион Павлович Полубоярцев


< Петр Павлов Полубоярцев

 
 Евдокия Кирилловна Полубоярцева 
род.: 1810
ум.: (АС)


Павел Автономов Полубоярцев
брак:
род.: 1808
место: поч.Туманур
ум.: (СП)

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Марья Николаева Полубоярцева


Настасья Галактионова Полубоярцева


Марфа Галактионова Полубоярцева


< Филипп Галактионов Полубоярцев


Мария Галактионова Полубоярцева

 
 Марья Николаева Полубоярцева 
род.: поч.Туманур
ум.: (АС)


Галактион Павлович Полубоярцев
брак:
род.: 1830
место: поч.Туманур
ум.: (АС)

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Фекла Козьмина Полубоярцева


Матрона Галактионова Полубоярцева


< Герасим Галактионов Полубоярцев

 
 Фекла Козьмина Полубоярцева 
род.: 1829
ум.: (АС)


Галактион Павлович Полубоярцев
брак:
род.: 1830
место: поч.Туманур
ум.: (АС)

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Created by GEDBrowser


Марина Петрова Полубоярцева


< Иван Филиппович Полубоярцев


< Александр Филиппович Полубоярцев


Ефросинья Филипповна Полубоярцева

 
 Марина Петрова Полубоярцева 
род.: 1856
ум.: (АС)


Филипп Галактионов Полубоярцев
брак: 1874
род.: 1856
место: поч.Туманур
ум.: (АС)

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Created by GEDBrowser